Udtjent elektronik

Udtjent elektronik

I 2006 blev der indført en række nye regler for bortskaffelse af elektronik på EU-plan (det såkaldte RoHS-direktiv). Det betyder, at alle der handler med elektronik skal betale til at få håndteret udtjent elektronik korrekt og mest miljø- og genbrugsmæssigt forsvarligt.

 

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive), 2002/95/EC, er ikke en lov, men lægger restriktioner på seks farlige stoffer/ materialer, der bruges i elektronisk- og elektrisk udstyr.

 

Direktivet er tæt forbundet med WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive), 2002/96/EC, som målsætter indsamling, genbrug og bortskaffelse af elektroniske og elektriske komponenter og materialer.

 

Disse tiltag er taget for at løse de stigende problemer i forbindelse med forurening af miljøet.

 

batteribyen er medlem af elretur og betaler derfor til den fælles indsamling af bortskaffede elartikler og batterier.

Elretur er en privat forening dannet af producenter og importører af elektriske og elektroniske produkter. Elreturs formål er at håndtere producentansvaret for sine medlemmer indenfor elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) samt batterier.

Elretur har ca. 1.000 medlemsvirksomheder, og er dem der står for langt størstedelen af indsamlingen af elskrottet i Danmark.

 

Elretur certifikat 2023

Batteribyen.dk: © 2003-2022 batteribyen.dk